Προϊόντα

  • Ethylene Glycol

    Αιθυλενογλυκόλη

    η αιθυλενογλυκόλη (αιθυλενογλυκόλη) ονομάζεται επίσης «γλυκόλη», «1,2-αιθυλενογλυκόλη», συντομογραφία EG. Ο χημικός τύπος (CH2OH) 2 είναι η απλούστερη διόλη. Η αιθυλενογλυκόλη είναι άχρωμο, άοσμο και γλυκό υγρό, τοξικό για τα ζώα και η θανατηφόρα δόση του ανθρώπου είναι περίπου 1,6 g / kg. Η αιθυλενογλυκόλη μπορεί να διαλυθεί με νερό και ακετόνη, αλλά η διαλυτότητά της σε αιθέρες είναι σχετικά μικρή. Χρησιμοποιείται ως διαλύτης, αντιψυκτικό και πρώτη ύλη για συνθετικό πολυεστέρα. Φυσική ιδιοκτησία...