Προϊόντα

  • Span

    Σπιθαμή

    I. Επισκόπηση Ο εστέρας λιπαρού οξέος σορβιτάνης (Span) είναι ένα μη ιοντικό τασιενεργό σχετικά με τις ομάδες λιπαρών οξέων ως το υδρόφοβο μέρος και τις ομάδες σορβιτάνης ως το υδρόφιλο μέρος. Ο εστέρας λιπαρού οξέος πολυοξυαιθυλενίου (20) σορβιτάνης (Tween) είναι ένα μη ιοντικό επιφανειοδραστικό ως προς τις ομάδες λιπαρών οξέων ως το υδρόφοβο μέρος και τις ομάδες αιθέρα πολυαιθυλενογλυκόλης σορβιτάνης ως το υδρόφιλο μέρος. Ⅱ. Πρότυπα ποιότητας (το Polysorbate-80 θα συμμορφώνεται με το πρότυπο CP2015 και άλλες σειρές θα συμμορφώνονται με το πρότυπο USP32) ...